Korzyści z członkowstwa

Co dostajesz dołączając do Platformy LGBT Business?

1. trwające pół dnia warsztaty na temat problematyki LGBT w miejscu pracy poprowadzone przez naszych ekspertów
Dla naszych członków opracowujemy dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy warsztaty. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dużym doświadczeniem w tematyce różnorodności w biznesie. W ten sposób pomagamy Wam wprowadzić/rozwijać/umacniać obecność tematyki w zespole. Warsztaty poprzedzone są rozmowami i ustaleniami na temat ich zakresu. Kierowane mogą być zarówno do kadry zarządzającej, jak i do pracowników średniego oraz niższego szczebla. Wszystko zależy od Twoich potrzeb!

2. Dwie kopie raportu „Badanie rynku i środowiska pracy LGBT”
Jesteśmy bardzo dumni z naszych badań. Rok rocznie udaje się nam przeankietować kilkanaście tysięcy osób LGBTQ w Polsce. Wiedza ta, opracowana i przygotowana na potrzeby Platformy, jest niezwykle cennym źródłem informacji, wskazówką i opisem sytuacji w naszym kraju, Rok roczna aktualizacja pozwala nam na posiadanie zawsze aktualnych informacji.

3. Audyt wyników firmy w badaniu i zbiór rekomendacji jak poprawić politykę różnorodności LGBT
Na potrzeby Twojej firmy możemy sprawdzić, co jeszcze dałoby się w niej poprawić. Jeśli chcesz sprawdzić, które praktyki sprawdzają się, a które mogą ulec poprawie – trafiłeś we właściwe miejsce! Chcemy zaproponować – w miarę potrzeb – zewnętrzną analizę i wypracowanie rekomendacji przez nasz zespół ekspercki.

4. Dwa darmowe miejsca na uroczystej dorocznej Gali LGBT Business Forum
Organizowana przez nas uroczysta Gala jest wielkim świętem firm ceniących różnorodność. Przyznajemy na niej nasze nagrody, ale też i dobrze się bawimy w towarzystwie przedstawicieli najważniejszych firm i instytucji różnych sektorów. W ten sposób dziękujemy Wam za zaangażowanie w działalność prorównościową ale i przy okazji ogłaszamy wyniki kolejnych badań Fundacji. Gala odbywa się zawsze przy okazji Festiwalu Parady Równości na przełomie maja i czerwca w jednym z najlepszych warszawskich hoteli.

5. Możliwość uczestnictwa w regularnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez LGBT Business Forum w celu wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy firmami
Raz na kwartał Platforma spotyka się, by poznać nowe firmy ale i porozmawiać o konkretnych problemach. Tematy dyskusji sugerowane są przez firmy członkowskie. W miarę potrzeb tego typu spotkania odbywają się przy udziale gości – także zagranicznych – albo są po prostu dyskusją na interesujący wszystkich temat. Mogą także, w miarę potrzeb, przyjąć formę quasiwarsztatu.

6. Możliwość organizacji tego typu spotkania w siedzibie firmy połączonego z zaprezentowaniem przez nią innym podmiotom własnych polityk antydyskryminacyjnych
Firmy uczestniczące w Platformie mają swoje doświadczenia i rozwiązania. Dobrze jest się nimi dzielić. Dlatego zachęcamy członków Platformy do organizowania wydarzeń u siebie. To najlepsza sposobność, by opowiedzieć o wdrożonych politykach, procedurach i promowanych działaniach. Z takich spotkań korzystają tak gospodarze, jak i goście! I to właśnie chodzi.

7. Otrzymywanie newslettera Platformy
Przynajmniej raz w miesiącu przygotowujemy dla członków Platformy newsletter, w którym informujemy o tym, co nowego w kwestiach różnorodności, co dzieje się w samej Platformie oraz co zmienia się w polskich realiach. Unikalny zbiór informacji, przygotowanych przez naszych współpracowników jest świetną wskazówką i ważnym źródłem informacji.

8. Publikację nazwy, logo i linku do strony internetowej firmy na stronie internetowej LGBT Business Forum w części „Partnerzy” 
Chcemy chwalić się tymi, którzy wspierają różnorodność! Chcemy pokazać, że zarządzanie różnorodnością to nie tylko moda ale autentycznie właściwe rozwiązanie, które pozwala skuteczniej, efektywniej, sprawiedliwiej i etyczniej działać w świecie biznesu. Dlatego w wielu miejscach umieszczamy informacje na temat firm działających w Platformie – promując je jako otwarte na różnorodność miejsca pracy.

9. Włączenie i dostęp do bazy danych LGBT Business zarządzanej przez LGBT Business Forum
W bazie znajdują się m.in. przykłady najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania różnorodnością. To doskonałe narzędzie pracy, które pozwala w praktyce wdrożyć wiedzę zdobytą w ramach Platformy. Korzystanie z niej dostępne jest tylko dla firm uczestniczących w Platformie.

Potencjalne dodatkowe korzyści z przystąpienia do LGBT Business Forum:

  • status uznanego promotora różnorodności i polityk różnorodności
  • profesjonalne wsparcie LGBT Business Forum w udoskonalaniu zarządzania różnorodnością w celu podniesienia produktywności, motywacji pracowników i zredukowania rotacji personelu
  • poprawa wizerunku firmy
  • dostęp do nowych segmentów rynku i przyciąganie klientów LGBT
  • tworzenie i włączenie do oferty nowych produktów adresowanych konkretnie na segment LGBT rynku
  • status lidera w dziedzinie różnorodności z wszystkimi korzyściami łączącymi się z bycia pierwszym na rynku z nowym pomysłem
  • uczestnictwo w platformie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania różnorodnością
  • nowe możliwości prowadzenia biznesu w ramach B2B
  • status firmy preferowanej wśród klientów LGBT

Więcej o tym, jak dołączyć do Platformy dowiesz się TUTAJ.

Firmy, które zainteresowane są wstąpieniem do Platformy, prosimy o kontakt:
jasinskiPaweł Jasiński
Wiceprezes Zarządu Fundacji
pawel@lgbt.biz.pl