Jak dołączyć?

Dołączenie do Platformy odbywa się poprzez podpisanie umowy z Fundacją. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron jak i szczegółowe zasady współpracy.

To, co zapewniamy firmom uczestniczącym w Platformie, opisane zostało szczegółowo na stronie Korzyści z członkostwa. Firmy, włączające się w Platformę, podzielone zostały w zależności od liczby zatrudnianych osób na MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE i DUŻE. W zależności od wielkości firmy odmienna jest opłata za członkostwo w Platformie. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

WIELKOŚĆ

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH

OPŁATA MIESIĘCZNA

LUB PROMOCYJNA OPŁATA ROCZNA

MIKRO

1-9

50 PLN

500 PLN

MAŁA

10-50

100 PLN

1.000 PLN

ŚREDNIA

51-500

250 PLN

2.500 PLN

DUŻA

powyżej 500

1.000 PLN

10.000 PLN

Dla firm, które zechcą wnieść opłatę roczną zamiast comiesięcznej kontrybucji, mamy specjalną niższą cenę.

Opłata wnoszona jest na konto Fundacji, jako darowizna na cele statutowe. Pozwala to potem odliczyć jej wysokość w rocznym zeznaniu CIT od podstawy opodatkowania.

Firmy, które zainteresowane są wstąpieniem do Platformy, prosimy o kontakt:
kajetanKajetan Stobiecki
Koordynator Platformy LGBT Business
kajetan@lgbt.biz.pl