Nagroda Tęczowej Pszczoły

Pszczoły są pracowite i umieją odnaleźć się w zespole. Mają determinację i nie marnują energii na sprawy z pracą niezwiązane. Każda para skrzydełek, każde sześć odnóży liczy się w ulu tak samo. W ludzkich strukturach bywa różnie – czasem talent i kwalifikacje pracownika czy pracowniczki danej firmy nie są należycie doceniane. Górę biorą uprzedzenia i okazuje się, że wśród ukrytych „walorów” znajdują się „właściwa” orientacja psychseksualna czy tożsamość płciowa – cechy niemające związku z wypełnianymi obowiązkami. Dyskryminacja nie tylko jest niesłuszna, ale również po prostu się nie opłaca. Jeszcze nie wszystkie firmy w Polsce to odkryły. Dlatego stworzyliśmy nagrodę Tęczowej Pszczoły – nagrodę dla firmy, która kwestie równości traktuje profesjonalnie i serio. Firmy, która umie doceniać pracowników/-czki niezależnie od ich orientacji. Firmy, która wprowadziła standardy różnorodności i odnosi je również do pracowników/-czek LGBT. Firmy, w której podczas rekrutacji możesz być sobą, również wtedy kiedy jesteś osobą nieheteronormatywną, bo nie wpłynie to na fakt, czy będziesz zatrudniony/-a. Firmy, w której, gdy szef/-owa zapyta cię, czy jesteś wypoczęty/- a po weekendzie, możesz spokojnie odpowiedzieć: „Tak, bo świetnie bawiłem/-am się na Paradzie Równości”. Firmy, którą również jej klienci LGBT postrzegają jako przyjazną.

Nagroda Tęczowej Pszczoły została ustanowiona przez Fundację LGBT Business Forum, która działa na rzecz promowania korzyści wynikających z różnorodności w miejscu pracy, zarówno dla firm jak i dla zatrudnionych i jest przyznawana corocznie w trakcie Festiwalu Parady Równości.

Nagroda Tęczowej Osy jest nagrodą motywacyjną przyznawaną firmie, która musi się dopiero nauczyć, że warto, by miejsce pracy było wolne od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Osy mają wśród ludzi kiepską reputację – podobnie jak niektóre firmy wśród społeczności LGBT. Jedne nie zauważają, że nie wszyscy klienci są heteroseksualni i czasem warto by tę różnorodność odzwierciedlić w ofercie, inne z góry zakładają, że wszyscy ich pracownicy są hetero i różnorakie benefity wynikające z pracy kierują tylko do nich. Wiele firm praktykuje tzw. „pink washing” co oznacza, że ich działania w kierunku społeczności LGBT są niewiarygodne i są używane marketingowo, aby poprawić image, ale w rzeczywistości są niewiarygodne. Czas to zmienić! Chcielibyśmy, by w firmie, którą użądli Tęczowa Osa, nastąpił pozytywny wstrząs. Nagroda Tęczowej Osy ma zadziałać jak ekskluzywne zaproszenie na szkolenie z problematyki LGBT w zatrudnieniu i w biznesie.

Fundacja LGBT Business Forum przyznaje tę nagrodę w nadziei, że firma z Tęczową Osą na koncie skorzysta z zaproszenia i przejdzie antydyskryminacyjny „lifting”. Takiej firmie przyznać później nagrodę Tęczowej Pszczoły byłoby jeszcze przyjemniej!