Badanie rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce 2015

Wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej w miejscu pracy podnosi zadowolenie osób pracujących z wykonywanego zawodu. Dla ponad 2/3 badanych istotne znaczenie ma to, czy firma, z której usług korzystają jest otwarta na osoby LGBTQ. Poznaliśmy wyniki Badania rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce 2015.

folder_Badanie201501

Raport 2015 (Kliknij, aby ściągnąć PDF)

Badanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich skupia się na sytuacji osob LGBTQ w pracy, druga na stylu życia i wyborach konsumenckich osób badanych, trzecia zaś – na korzystaniu z usług bankowych i ubezpieczeniowych.

  • 42,9% badanych osób transpłciowych nie chce, aby ktoś wiedział o ich tożsamości płciowej w miejscu pracy. Dodatkowo: aż 14,3% badanych osób trans po korekcie płci zostało wbrew swojej woli wyoutowanych przez kogoś innego.
  • Jeśli porównać zadowolenie z pracy oceniane na skali od 1 do 10, to średnia ocen najniższa jest w miejscach, gdzie nie wprowadzono polityki niedyskryminacji w miejscu pracy. Jest ona znacząco wyższa wśród badanych, którzy wiedzą o polityce niedyskryminacji w swojej pracy. W środku plasują się te osoby, które na pytanie o politykę odpowiedziały „nie wiem”.
  • Dla osób LGBTQ jako konsumentek i konsumentów nie bez znaczenia jest fakt, jaką politykę względem mniejszości prowadzą firmy, z usług których korzystają. Aż 68% respondentek i respondentów przyznało, że to czy dana firma ma opinię przyjaznej osobom LGBTQ jest ważnym czynnikiem korzystania z jej usług. Co ciekawe, istotność tego czynnika rośnie wraz ze wzrostem dochodów badanych osób.
  • Ponad 15% respondentek i respondentów spotkało się w instytucji finansowej z dyskryminacją – w tym aż 4,5% badanych często.
  • Zdecydowana większość osób badanych uważa, że żaden bank w Polsce nie jest przyjazny osobom niejheteronormatywnym. Tylko 7% wskazało, że opinię taką ma mBank, zaś 6,6% – że ING Bank Śląski.

To tylko kilka wybranych spośród bardzo ciekawych wyników przedstawionych w raporcie.

W badaniu wzięło udział ponad 1300 osób LGBTQ w Polsce. Przeprowadzono je metodą CAPI w miesiącach styczeń-kwiecień 2015.

Zebrane w ten sposób dane pozwoliły nam na opracowanie kompleksowego raportu dla firm uczestniczących w Platformie LGBT Bussines Forum – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, Prezes Fundacji. – Okazuje się, że są one niezwykle cennym źródłem wiedzy dla firm, chcących wspierać równość w miejscu pracy jak i tych, które potrzegane chcą być jako otwarte na osoby LGBTQ.

Badanie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2014. Doroczna ankieta pozwala odpowiedzieć na pytania, dotyczące zagadnień finansowych i związanych ze stylem życia osób LGBTQ. Autorką raportu jest socjolożka i politolożka Paulina Maja Kitlas.

Treść badania konsultowana była z największymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką praw osób LGBTQ. Wyniki badania opublikowane zostały w trakcie zorganizowanej przez Fundację LGBT Business Forum konferencji w trakcie Festiwalu Parady Równości 2015.

Partnerem medialnym badania jest portal queer.pl.

Badanie dofinansowano w ramach projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.