Konferencja LGBT Business Forum 2015

Kolejna edycja największego wydarzenia biznesowego dotyczącego osób nieheteronormatywnych w Polsce odbyła się 10 czerwca 2015 w Centrum Zielna 37. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych osób.

Strona internetowa wydarzenia: event2015.lgbt.biz.pl

Sponsorami wydarzenia były Sodexo i miasto Wiedeń.

Podczas wydarzenia poznaliśmy wyniki Badania rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce 2015. Naszymi gośćmi byli m.in. Jean-Michel Monnot (Sodexo, Francja), Jean-Luc Vey (Prout At Work, Niemcy) oraz Simon Feeke (Stonewall, Wielka Brytania).

Patronad nad wydarzeniem sprawowała Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Program

09:30 – 10:00 Rejestracja
09:30 – 10:00 Konferencja prasowa
10:00 – 10:30 Powitanie uczestniczek i uczestników – prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Otwarcie konferencji – Jej Perfekcyjność (Fundacja LGBT Business Forum)
10:30 – 10:55 Przedstawienie wyników „Badania rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce”
Paulina Maja Kitlas (autorka raportu)
10:55 – 11:25 Budowanie inkluzywnego miejsca pracy w Sodexo
Jean-Michel Monnot (Sodexo, Francja)
11:25 – 11:45 LGBT in the UK workplace – a decade of progress
Simon Feeke (Stonewall, Wielka Brytania)
11:45 – 12:05 Przerwa
12:05 – 13:20 Panel dyskusyjny „Inkluzywość wobec pracowniczek i pracowników LGBT szansą na wzrost w czasie kryzysu ekonomicznego”
Udział biorą: dr Jean-Luc Vey (Prout At Work Foundation, Niemcy), Agnieszka Saternus (Biobazar), Anna Grodzka (Partia Zieloni); Prowadzenie: Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)
13:20 – 13:35 Przerwa
13:35 – 13:55 Sposób na osiągnięcie sytuacji win-win we współpracy pomiędzy firmami a społecznościami LGBT
Andrzej Citak (R.E.S.P.E.C.T. Diversity®)
13:55 – 14:15 Usługi finansowe równe dla wszystkich. Równe traktowanie w segmencie klientów LGBT
Paweł Jasiński (Jasiński Consulting)
14:15 – 14:30 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – czy przedsiębiorstwa odpowiadają za poszanowanie praw człowieka?
Anna Błaszczak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
14:30 – 14:50 Tęczowa Rodzina – życie codzienne
rozmowa z Anną i Gretą Puchała
14:50 – 15:00 Zakończenie konferencji

Galeria i wideo