Warsztaty

Szkolenia dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników

Zapewniamy szkolenia w małych i większych grupach szkoleniowych na temat podstawowych informacji dotyczących LGBT, różnorodności i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, a także prawnej sytuacji osób LGBT, które uzupełniamy o konkretne przypadki i przykłady z innych krajów.

Poniżej przedstawiamy przykładowe propozycje warsztatów. Podkreślamy jednak, że nasze propozycje są zawsze dostosowane do potrzeb konkretnej firmy. Warsztaty często poprzedza ewaluacja, którą przeprowadzamy z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkoleń w firmie. W ten sposób możemy przygotować warsztat, który dopasowany będzie do konkretnej sytuacji korporacyjnej i firmowej.


Przykładowy warsztat 1.

Wstęp do zarządzania różnorodnością

warsztaty2Dla kogo: warsztat dla pracowniczek i pracowników (max 25 os.)
Czas trwania: 6 godzin (plus przerwy)
Cel: Celem warsztatu jest wprowadzenie pojęcia różnorodności w zespole pracowniczym oraz poznanie pojęcia zarządzania różnorodnością zespołów ludzkich.

Przebieg – konspekt:

 1. Tożsamość i jej rodzaje
 2. Znaczenie słowa „tożsamość” – stosunek do siebie i stosunek do innych
 3. Tożsamość a E. Goffmana zarządzanie wrażeniami
 4. „Piętno” a tożsamość
 5. Dyskryminacja  a nierówne traktowanie
 6. Zarządzanie różnorodnością – próba zrozumienia pojęcia
  1. Pojęcie zarządzania
  2. Pojęcie różnorodności
 7. Czym współcześnie jest zarządzanie różnorodnością?
 8. Trudności zarządzania różnorodnością w Polsce
 9. Korzyści z zarządzania różnorodnością

Przykładowy warsztat 2.

Wprowadzenie w tematykę LGBT Business Diversity

warsztatyDla kogo: warsztat dla kadry zarządzającej firmy (max 12 os.)
Czas trwania: do 4 godzin (plus przerwy)
Cel: Warsztat ma na celu wprowadzenie tematyki zarządzania różnorodnością w firmie w zakresie osób LGBT oraz poruszenie wszelkich tematów, które mogą być problematyczne dla osób zarządzających zespołami ludzkimi.

Przebieg – konspekt:

 1. Niewygodna różnorodność (dlaczego jest tak trudno podjąć ten temat – mity i stereotypy)
 2. LGBT na tle innych elementów różnorodności
 3. Korzyści i ryzyko wynikające z wdrożenia LGBT w kontekście biznesu
 4. Key success factors
 5. Best Practicies
 6. Do’s and Dont’s
 7. Marketing/Customer Segment
 8. Q&A

Przykładowy warsztat 3.

Ewaluacja stopnia wdrożenia polityki różnorodności (lub jej elementów: gender, religia, osoby niepełnosprawne, wiek, LGBT, narodowości)

warsztaty3Dla kogo: warsztat dla kadry zarządzającej firmy (max 12 os.)
Czas trwania: ok. 8 godzin (plus przerwy)
Cel: W zależności od oczekiwań klienta/ki warsztat może być poprzedzony serią badań w firmie (interviews) lub/i  przeprowadzony w formie wywiadów z wybranymi osobami na stanowiskach kierowniczych. Warsztat jest wstępem do możliwego projektu wdrażania/ulepszania Diversity Management w firmie.

Przebieg – konspekt:

 1. Prezentacja wyników z badania/wywiadów
 2. Rekomendacje – obszary, na które klient/ka powinny się skupić
 3. Metodologia R.E.S.P.E.C.T.® wdrażania polityki różnorodności w firmie
 4. Wypracowanie strategii i planu działania z wyznaczonym zespołem
 5. Wypracowanie celów i wynikających z nich korzyści dla firmy
 6. Koszty wdrożenia wybranej strategii i procedur polityki niedyskryminowania
 7. Kontrola i Raporty
 8. Konkluzje (Raport z Warsztatu)

Przykładowy wykład 1.

Dlaczego różnorodność jest ważna dla biznesu?

wykladDla kogo: dla wszystkich pracowniczek/pracowników
Czas trwania: do 2 godzin (plus przerwa)

Opis/konspekt:

 1. Obszary różnorodności, wprowadzenie do tematu
 2. Początki procedur diversity management w kontekście biznesu
 3. Rozwój procedur różnorodności poprzez lata
 4. Korzyści wynikające z wdrożenia tematyki różnorodności w firmie
 5. To do’s & dont’s
 6. Proces wdrażania procedur różnorodności (co należy uwzględnić, czas, cele i korzyści)
 7. Przykłady/Best Practices
 8. Q & A

Przykładowy wykład 2.

Korzyści z różnorodności dla pracodawców

wyklad3Dla kogo: wykład dla kadry średniego i wyższego szczebla
Czas trwania: 3 godziny (plus przerwy)

Opis/konspekt:

 1. Diversity management na świecie i w Polsce
 2. Kulturowe wyzwania wobec zarządzania różnorodnością
 3. Pokolenie Y i yeppies a zarządzanie różnorodnością
 4. Zarządzanie różnorodnością w organizacji – wybrane aspekty
 5. Zarządzanie różnorodnością w strategii personalnej