Integracja sensoryczna terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”

2019-07-24

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach diagnostycznych przeprowadzonych przez kwalifikowanych terapeutów. Co ważne, terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez osobę, która posiada certyfikat ukończenia kursu. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Integracja sensoryczna terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. Ponadto terapia integracji sensorycznej jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka. Potwierdzam, że wcześnie rozpoczęta terapia SI przynosi pozytywne rezultaty. Powiązana jest oczywiście ze znaczeniem terminu integracja sensoryczna oraz sposobem działania układu nerwowego i mózgu. Terapia SI jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia bazuje na neurofizjologii dzięki czemu terapeuci SI wiedzą jak działa mózg, w jaki sposób zmysły odbierają i integrują informacje potrzebne do codziennego funkcjonowania. Określenie integracja sensoryczna opisuje proces scalania przez układ nerwowy doznań zmysłowych odbieranych przez ciało, umożliwiający organizmowi odpowiednie reagowanie. Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze. Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Pod kątem neurofizjologii terapia integracji sensorycznej ma na celu pobudzenie tworu siatkowatego, a poprzez niego wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego. Integracja sensoryczna rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo już w okresie płodowym dziecka i trwa do ukończenia 7 roku życia. Integracja sensoryczna to sposób, w jaki nasz mózg odbiera i przetwarza informacje dostarczane ze wszystkich narządów zmysłów. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia sensoryczna to nauka i doświadczanie zmysłowe. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Terapia jest zatem dla dziecka przyjemna, relaksująca, ale i zarazem interesująca.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018