2020-05-08

W kwestii nasion rzepaku ozimego oraz płodozmianu

Warunki panujące w Polsce sprawiają, że uprawa rzepaku jest opłacalna i rozwojowa, jednak wysokie plony da się osiągnąć tylko i wyłączne na lepszych stanowiskach, kompleksu żytniego - bardzo dobrego oraz pszennego - dobrego i bardzo dobrego. Szczególnie ważnym elementem, od którego może zależeć wysokość zbiorów rzepaku, jest pH stanowiska. Kiedy mowa o wysiewaniu na stanowisku, którego odczyn jest mniejszy niż 5,8 zachodzi ryzyko nieodpowiedniego rozwoju początkowego, ale też w kolejnych fazach, ale również słabego przyswajania składników nawożenia. Jeżeli chodzi o wapnowanie, powinno się je wykonać na przedplon. W wypadku nieregulowanego pH gleby istnieje ryzyko, że rośliny będą posiadać niedobór magnezu. W związku z tym, zaleca się wapnowanie, przy użyciu nawozu wapniowo-magnezowego.


Nasiona rzepaku ozimego https://ampol-merol.pl/kategorie/6/rzepak różnią się od siebie, dlatego powinniśmy się dowiedzieć o nich więcej, natomiast warto pamiętać też o umiejscowieniu rzepaku w płodozmianie. Rzepak zwykle uzyskuje najwyższe plony wtedy, kiedy jest on siany po strączkowych, mieszankach zbożowo-strączkowych, oraz wczesnych ziemniakach. Bez względu na to, w Polsce spora część plantacji, zlokalizowana jest po wcześnie schodzących zbożach z pola. W związku z tym, iż rzepak staje się pośrednim żywicielem mątwika burakowego, zaleca się sporadyczną uprawę w płodozmianie z burakami cukrowymi. Nie rekomenduje się też uprawy rzepaku po sobie oraz siewu tym materiałem, który został zebrany w tej samej plantacji, ponieważ zachodzi ryzyko tego, że stracimy cechy jakościowe nasion, które wynikają z prostego przepylenia z innymi uprawami, ale też chwastami krzyżowymi.